Inschrijf- en lesvoorwaarden

 • Voor de beginnerslessen kan alleen voor de hele cursus ingeschreven worden. Bij intermediate  of  gevorderden kan ook op losse lesbasis ingeschreven worden. Inschrijvingen voor een hele cursus hebben voorrang op inschrijvingen op losse lesbasis. Wil je dus zeker zijn van een plek, schrijf je in voor de volledige cursus.
 • Maak het cursusgeld  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week voor aanvang van de workshop of lessencyclus over. Inschrijvingen verwerken we in volgorde van betaling. De inschrijving is pas geldig ná ontvangst van de betaling!
 • Na aanvang van de cursus of workshop-reeks is restitutie van lesgeld niet meer mogelijk. In zeer uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan daarvan afgeweken worden, bijvoorbeeld in het geval van zeer langdurige ziekte.
 • Het aantal paren per les is minimaal 6 en maximaal 15. Vol=Vol.
 • Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan Tango Maastricht besluiten het lesrooster aan te passen: lessen toe te voegen of te laten vervallen
 • In geval van gebruik van de kortingsregeling als student of leeftijd is legitimatie verplicht
 • Ruilen bij de reguliere lessen kan alléén na voorafgaand overleg met én toestemming van de docenten.
 • Zonder overleg meedoen met een les is niet toegestaan.
 • Om te zorgen dat iedereen met plezier kan lessen hanteert Tango Maastricht de volgende danservaring begrippen:
  • Beginners: van de eerste les tot en met tenminste 3 reguliere beginners cursussen gevolgd
  • Intermediate: tenminste 1 tot en met 3 jaar danservaring D.w.z. in die periode regelmatig lessen/workshops gevolgd en salons bezocht.
  • Gevorderden: Meer dan 3 jaar danservaring.
 • Lessen volgen op een te hoog niveau is storend voor docent en medecursisten. Daarom wordt in voorkomende gevallen in overleg met cursist en docent gezocht naar een passende oplossing.