Privacybeleid

Stichting Tango Maastricht respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze activiteiten zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

In deze privacy policy geven we duidelijk en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. Hieronder geven we informatie over de soorten gegevens die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken. Stichting Tango Maastricht  is in alle gevallen onderworpen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we:

 • Persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in dit privacy beleid
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw toestemming, als we het nodig hebben, voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Gepaste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen
 • Persoonlijke gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Ons bewust zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, dit aanwijzen en respecteren.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Stichting Tango Maastricht zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze actviteiten. Betrokken zijn: Het bestuur en de leraren van Stichting Tango Maastricht en de webbeheerder.

Definities

Website: de website https://www.tangomaastricht.nl/ inclusief alle onderliggende pagina’s op welke deze privacyverklaring van toepassing is.

Tango Maastricht: Stichting Tango Maastricht, KVK nr 41079124.

Activiteiten: alle (mede) door Tango Maastricht georganiseerde lessen, workshops, milonga’s, en overige aan de Argentijnse dans- en muziekcultuur gerelateerde activiteiten.

Acceptatie van gebruiksvoorwaarden

Door de website, de materialen en informatie die deze bevat te betreden erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen, begrijpt, accepteert en ermee instemt dat u wettelijk gebonden bent aan dit privacybeleid.

Tango Maastricht gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u zich inschrijft voor een activiteit, hebben we uw naam en e-mailadres nodig om uw inschrijving definitief te maken en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Als u zich bij Tango Maastricht inschrijft voor een activiteit bewaren we uw gegevens zodat we netjes kunnen bijhouden hoeveel activiteiten u bij ons gedaan heeft.

Tango Maastricht behoudt zich het recht deze informatie vijf jaar na afronding van activiteiten te bewaren. Dit omdat Tango Maastricht de ervaring heeft dat mensen binnen deze vijf jaar geneigd zijn terug te komen voor eventuele vervolgactiviteiten.

De verplichte financiële administratie wordt door Tango Maastricht conform de wettelijke termijnen bewaard.

Communicatie

Wanneer u een e-mail, Facebook Message, iMessage, Whatsapp, sms of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde drive. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Tango Maastricht mag persoonlijke informatie gebruiken voor marketing en promotie doelstellingen, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het plaatsen van Facebook posts en het plaatsen van promotievideo’s.

Tango Maastricht behoudt zich ook het recht op verzenden van nieuwsbrieven, maar alleen na uw toestemming. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Hier kunt u ook uw opgeslagen gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. U kunt ook altijd uw uitschrijving mailen naar contact@nulltangomaastricht.nl

Persoonlijke gegevens van mogelijke klanten of geïnteresseerden worden door Tango Maastricht verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekking van informatie in de vorm van gerichte contacten.
 • De basis voor deze persoonlijke informatie is: Mondelinge toestemming, uitgifte van een visitekaartje en / of via een connectie of vraag via e-mail, Facebook (Message), Instagram, iMessage, Whatsapp, sms of  een ander berichtenkanaal.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Tango Maastricht u de volgende persoonlijke informatie vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Tango Maastricht zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Zoek een partner pagina

Als dienstverlening aan toekomstige tangodansers heeft Tango Maastricht een webpagina op haar website waar aankomende dansers informatie kunnen plaatsen om een danspartner te zoeken. De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor de geplaatste informatie en kiest er voor om gegevens te plaatsen die rechtstreeks contact met belangstellenden mogelijk maakt. Tango Maastricht maakt geen gebruik van deze gegevens, maar biedt enkel het platform. Om de pagina actueel te houden verwijdert Tango Maastricht alle gegevens die ouder zijn dan 1 jaar.

Beveiliging

Tango Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. De website van Tango Maastricht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Tango Maastricht. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing die u van ons ontvangt omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, vindt u de mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via contact@nulltangomaastricht.nl

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via contact@nulltangomaastricht.nl